English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٤٠٢

  

تاریخچه و معرفی گروه بهداشت عمومی

 

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارت ها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

در سال 1360 مجتمع پرستاری و بهداشت (مجتمع شهید رجایی) در محل دانشکده پرستاری سابق تشکیل گردید و بدنبال بازگشایی دانشگاههای سراسر کشور پس از انقلاب فرهنگی در کنار رشته پرستاری نسبت به پذیرش دانشجو در رشته بهداشت عمومی اقدام گردید. بطوریکه در سال 1366 پذیرش دانشجو در رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی روزانه با گرایش بهداشت خانواده و در سال 1372 پذیرش دانشجو در رشته بهداشت عمومی( با گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها) در دوره شبانه انجام گرفت.

پس از اقدامات لازم و پیگیریهای مربوطه، در سال 1389 در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی و در سال 1390 در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی نیز دانشجو جذب شد و اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در سال 1391 دانش آموخته شدند و در حال حاضر نیز تربیت دانشجو در این دو مقطع ادامه دارد. در کنار تربیت نیروی انسانی در رشته بهداشت عمومی در سطح کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، به منظور ایجاد رشته های تخصصی از بطن این رشته مادر بهداشتی، در سال 1397 با ایجاد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مقطع کارشناسی ارشد از سوی هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت موافقت و در همان سال به تعداد 4 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته و شروع به تحصیل نمودند.